Wat wij doen

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Ontwerpen van renovatie en nieuwbouw

Particuliere woningverbetering subsidies (PWVB)

Toezicht en directievoering tijdens uitvoering

Omgevingsvergunningen

Herontwikkeling

Funderingsherstel

EPA maatwerkadviezen en energielabels

Bestekken & Begroten

Technisch beheer en onderhoud

Inmeten en digitaliseren bestaande toestand

Interieurontwerp

Wie wij zijn

werkwijze

Ons streven is het leveren van een product op maat, afgestemd op uw eisen, wensen en mogelijkheden. We nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek, waarin we uw mogelijkheden kunnen bespreken.

Projecten

1e Middellandstraat

40 woningen, 18 bedrijfsruimten

Zweedsestraat

75 woningen

Putsebocht

24 woningen, 7 bedrijfsruimten

Hillevliet

15 woningen, 7 bedrijfsruimten

1e Middellandstraat

40 woningen, 18 bedrijfsruimten

Zweedsestraat

75 woningen

Putsebocht

24 woningen, 7 bedrijfsruimten

Hogenbanweg

110 woningen

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Een meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) geeft u een goed beeld van de werkzaamheden die de komende 10 jaar aan het gebouw uitgevoerd moeten worden. Tevens geeft het een indicatie van de kosten die met die onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn. Een MJOP is daardoor een ideaal hulpmiddel om voldoende financiële middelen te reserveren voor het benodigde onderhoud. Daarnaast geeft een MJOP u inzicht in de staat waarin het gebouw verkeert. Dit alles maakt het mogelijk het gebouw beter te beheren en achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor een V.v.E. (Vereniging van Eigenaars) geldt sinds 01 mei 2005 bij wet, dat men een onderhoudsfonds moet hebben. Voor bestaande VvE's was er een overgangsperiode tot 01 mei 2008, dus de wet is thans voor alle VvE's van kracht. Er is niet vastgelegd hoe groot het onderhoudsfonds moet zijn, maar als u een MJOP heeft, is dit een goede basis voor uw onderhoudsfonds.
Ontwerpen van renovatie en nieuwbouw

Tijdens het realiseren van nieuwbouw, renovatie en verbouw heeft u vaak te maken met complexe (vergunnings)procedures. M3 Bouwadvies kan u begeleiden door het gehele traject van ontwerp tot oplevering en samen met de betrokken partijen het beoogde resultaat neerzetten. Door onze jarenlange ervaringen kunnen we u ondersteunen met:
 • Advies & Ontwerp
 • Programma van Eisen
 • Haalbaarheids onderzoek bouwkundig en financieel
 • Vergunningsprocedures
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Constructieberekening
 • Begrotingen & Bestekken
 • Aanbestedingsprocedures
 • Directievoering & Toezicht
We nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek, waarin we uw wensen, eisen en mogelijkheden kunnen bespreken.
Particuliere woningverbetering subsidies (PWVB)

De gemeente Rotterdam is actief bezig met het verbeteren van de leefbaarheid in Rotterdam. Eén van de maatregelen is het aanschrijven van panden, waardoor de eigenaren van deze panden verplicht worden gesteld om achterstallig onderhoud aan te pakken. De gemeente komt hen in de kosten tegemoet door de renovatie te subsidiëren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient er een renovatieplan aangeleverd te worden dat aan de gemeentelijke eisen voldoet. Als onafhankelijke partij kunnen wij de eigenaren in stappen begeleiden door het gemeentelijke traject van de particuliere woningverbetering. Voor de subsidie aanvraag voeren wij o.a. de volgende werkzaamheden uit:
 • Bouwkundige inspecties
 • Vervaardigen tekenwerk
 • Maken van begrotingen en bestek
 • Begeleiden van het uitvoeringstraject
 • Financiële afwikkeling
Onze werkzaamheden zijn vaak geheel of gedeeltelijk subsidiabel, wat inhoudt dat de gemeente een groot deel van onze kosten voor haar rekening neemt. Kort samengevat kunnen wij het complexe gemeentelijke traject voor en met deze eigenaren doorlopen. Wij kunnen hen helpen met het snel en kostenbewust aanschrijvingsvrij maken van de woning(en). Tevens kunnen er, indien gewenst, energiebesparende maatregelen meegenomen worden in het subsidieplan.
Toezicht en directievoering tijdens uitvoering

Tijdens het (ver)bouwproject zal er op verschillende tijdstippen kwaliteitscontrole moeten plaats vinden. Ook de bewaking van de planning en de kosten is voor u als opdrachtgever van groot belang. Door onze jarenlange ervaring kan M3 Bouwadvies u deze zorg uit handen nemen en de betrokken partijen tijdig op de hoogte stellen van van de ontwikkelingen.
Omgevingsvergunningen

Voor het bouwen en aanpassen van een "object" is vaak een omgevingsvergunning nodig. Daartoe dient een digitale aanvraag te worden ingediend bij de gemeente. Binnen de omgevingsvergunning kennen we meerdere onderdelen, zoals de: milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, huisvestingsvergunning, gebruiksvergunning en afvalbeschikking. In de omgevingsvergunning zijn ook verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen opgenomen. M3 bouwadvies kan de gehele aanvraag voor u verzorgen. Tevens kunt u ons opdracht geven voor het begeleiden van de uitvoering. Zie 'Toezicht en directievoering tijdens uitvoering' onder 'Diensten'.
Herontwikkeling

De huidige situatie in de vastgoedsector wordt gekenmerkt door leegstand van kantoorpanden en teruglopende nieuwbouw. Desondanks is er een aanhoudende vraag naar goede, betaalbare woonruimte in zowel de huur- als de koopsector. Hierdoor is het interessant om naar uw huidige vastgoedportefeuille te kijken. Met name in stedelijke gebieden zien we dat er tal van beeldbepalende gebouwen leegstaan, die door hun eigen identiteit en ligging veel potentie hebben. Deze panden kunnen door middel van gerichte ingrepen unieke objecten worden, waarvoor nog altijd belangstelling vanuit de markt is. Zo kan bijvoorbeeld een ongebruikt kantoorpand of industrieel gebouw tot een aantrekkelijk appartementencomplex worden omgevormd. Bij de herontwikkeling is het uiteraard nodig aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Tevens is het een uitgelezen mogelijkheid om duurzame technieken en materialen in het ontwerp te integreren, zodat er een object ontstaat met wortels in het verleden en groene takken naar de toekomst. M3 Bouwadvies kan helpen uw plannen vorm te geven door de diverse aspecten te belichten en met u vervolgens de meest passende keuzes te maken en uit te werken.
Funderingsherstel

Heeft u funderingsproblemen of vermoedt u deze? Dan kunnen wij de eerste onderzoeken verrichten. Na het eerste onderzoek kunnen we bepalen welke vervolgactie gewenst is en kunnen we het juiste onderzoeksbureau inschakelen voor de specialistische onderzoek. Vervolgens zullen we de ingewikkelde onderzoeksverslagen vertalen naar begrijpelijke taal en assisteren bij de keuzes voor de eventuele herstelwerkzaamheden. Tevens kunt u ons opdracht geven voor het begeleiden van de uitvoering. Zie 'Toezicht en directievoering tijdens uitvoering' onder 'Diensten'.
EPA maatwerkadviezen en energielabels

Een energielabel, ook wel bekend als EPA (Energie Prestatie Advies), geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en geeft een indicatie hoe energiezuinig de woning is. Een energielabel voor woningen loopt van A t/m G, waarbij het A-label het energiezuinigst is. Bij verkoop of verhuur van woningen is de eigenaar sinds 1 januari 2008 verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Wij kunnen uw woning voorzien van een EPA-label (energielabel), zodat u aan de wettelijk eis voldoet. Ook kunnen wij u, op basis van uw eisen en wensen, besparingsmogelijkheden aanleveren. Dit maatwerkpakket geeft u een overzicht van de investeringskosten en de terugverdientijden. Tevens kunnen wij offertes voor u opvragen om deze ingrepen daadwerkelijk te realiseren. Na de uitvoering wordt uw woning opnieuw gekeurd en voorzien van een herzien EPA-label. We nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek, waarin we uw mogelijkheden kunnen bespreken.
Bestekken & Begroten

Met een bestek of technische omschrijving voorkomt u onnodig meer- en minderwerk. Veelal overstijgt deze besparing alleen al de kosten van het schrijven van een bestek. Het bestek is de basis voor uw begroting en van de overdracht naar de hoofdaannemer en zijn uitvoerend personeel. Een realistische begroting is van essentieel belang voor de slagingskans van uw (ver)bouwproject. M3 Bouwadvies kan het bestek en de bijhorende begroting van uw project opstellen.
Technisch beheer en onderhoud

M3 Bouwadvies verzorgt samen met een administratief partner uw complete V.v.E. beheer. Wij zorgen voor de bouwkundige en technische aspecten en zorgen voor het goed functioneren van o.a. cv-installaties, airco, liften, luchtbehandelingssystemen etc. We plannen en begeleiden de onderhoudswerkzaamheden en coördineren en controleren bij eventuele storingen.
Inmeten en digitaliseren bestaande toestand

Voor diverse doeleinden kan het nodig zijn over bouwkundige tekeningen van de huidige situatie van uw pand of woning te beschikken. Echter, met name in Rotterdam komt het regelmatig voor dat deze bouwtekeningen niet meer in het gemeente archief aanwezig zijn, doordat deze verloren zijn gegaan. Wanneer deze wel in het archief aanwezig zijn, is het vaak zo dat deze niet meer overeenkomen met de huidige situatie. M3 Bouwadvies kan deze tekeningen voor u maken, of het nu gaat om een kadastrale splitsing of een vergunningsaanvraag.
Interieurontwerp

Ook wanneer u het interieur van uw bedrijfsruimte of woning grondig wilt veranderen kunnen wij u van dienst zijn. Nadat wij uw wensen en eisen in kaart hebben gebracht, zullen wij deze vertalen naar een ruimtelijke oplossing. Door onze kennis en ervaring zullen wij reeds in een vroeg stadium oplossingen voor eventuele constructieve en/of installatietechnische problemen in het ontwerp integreren.